Startupin rahoitus

Startup voi hakea rahoitusta julkisista lähteistä sekä yksityisiltä rahoittajilta, kuten enkelisijoittajilta ja pääomasijoitusyhtiöiltä. Tällä sivulla on perustietoa alkuvaiheen startup-rahoituksesta.

Sivun sisällys:

Rahoitusta hakemaan!

(Startup-)yritykselle on monia eri rahoitusvaihtoehtoja. On hyvä miettiä tarkkaan, millaista rahoitusta tarvitaan kyseisessä yrityksen kehitysvaiheessa ja millaisia ehtoja ollaan valmiita hyväksymään. 

Rahoittajia ja sijoittajia kiinnostaa esim. yrityksen tiimi, tuotteen innovatiivisuus, markkinan koko, yrityksen arvo sekä kilpailukyky. Rahoituksen saamista edistää se, että yrityksellä on selvä tavoite tulevaisuuden kehitykselle sekä tavoitteen toteuttamiseksi laadittu liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat ja tietenkin osaamista, joka mahdollistaa suunnitelman toteutuksen. Rahoittajat ovat kiinnostuneita mahdollisimman konkreettisesta näytöstä yrityksen tähänastisista onnistumisista ja kasvupotentiaalista.

Vinkkejä rahoituksen hakemiseen:

Liiketoimintasuunnitelma

Kattava ja harkittu liiketoimintasuunnitelma kertoo yrityksen potentiaalista ja auttaa rahoituspäätöksen tekemisessä.

Rahoituksiin tutustuminen

Kannattaa tutustua eri rahoitusmahdollisuuksiin ja niiden kriteereihin sekä kysyä neuvoa rahoittajilta jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa.

Palvelut ja verkostoituminen

Yrityskehittäjiltä saa hyviä neuvoja rahoituksen hakemiseen. Yrittäjätapahtumista ja -yhteisöistä sekä kokeneilta yrittäjiltä voi saada tukea ja kontakteja rahoittajiin.

Pitch

Pitchissä kerrotaan tiiviisti yrityksen saavutuksista ja potentiaalista. Sitä varten kannattaa miettiä, millaista rahoitusta on hakemassa ja miten yritys pyrkii kasvamaan rahoituksen turvin.

Sinnikkyys

Jos rahoitushanat eivät heti avaudu, voi joko hioa hakemustaan ja pitchiään palautteen perusteella tai harkita muita rahoitusvaihtoehtoja. Saatavilla olevaa tukea kannattaa hyödyntää!

Rahoitus­lähteitä

Alle on listattu joitain yleisiä yritysten ja startupien rahoitusmahdollisuuksia. Lista ei ole kattava. Esim. eri toimialoilla on erikoistuneita rahoittajia, jotka tukevat juuri kyseisen alan yritystoimintaa.

Yleistä tietoa rahoituksesta esim.:

Varmista aina rahoituksen hakuohjeet ja ehdot suoraan rahoittajalta.

Bisnesenkelit

Bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat yrityksiin, joissa näkevät kasvupotentiaalia. Bisnesenkelit myös tukevat yrityksen kehitystä oman asiantuntemuksensa ja verkostojensa avulla. Vastineeksi he saavat tavallisesti osuuden yrityksen osakkeista.

Bisnesenkelit ovat kiinnostuneita startupeista, joilla potentiaalia nopeaan kasvuun – mielellään myös näyttöä siitä – ja joista he voivat odottaa tuottoa sijoitukselleen.

 

Pääomasijoittajat

Pääomasijoitusyhtiöt tekevät sijoituksia kasvuyrityksiin. Pääoman lisäksi ne tukevat yrityksen kehittämistä ja verkostoitumista.

Pääomasijoittajat tutustuvat yrityksiin perusteellisesti ennen sijoituspäätöstä. Niiden intressissä on tukea niiden yritysten kasvua, joihin ne päättävät sijoittaa: sijoitus päättyy lopulta irtautumiseen, jonka on tarkoitus tuottaa voittoa sijoittajille.

 

Oma pääoma

Usein varsinkin yritystoiminnan alussa tarvitaan omaa rahaa. Bootstrapping tarkoittaa sitä, että startup-yrityksen perustajat rahoittavat sen toimintaa omilla säästöillään tai yrityksen tuloilla.

Jotkut startupien perustajat saavat alkuvaiheessa lainaa tms. myös läheisiltä ihmisiltä. Tästä puhutaan startup-kielessä Friends, family and fools -rahoituksena.

Starttiraha

Starttiraha ei ole varsinaista yritysrahoitusta, vaan se on tarkoitettu uuden yrittäjän toimeentulon tueksi päätoimisen yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahaa tulee hakea ennen yrityksen perustamista. 

Startup-säätiö

Startup-säätiöltä voi hakea henkilökohtaista apurahaa. Apurajan tarkoituksena on tukea yrittäjäksi haluavia ihmisiä ennen yrityksen perustamista. Apurahan voi käyttää esim. idean kehittämiseen tai markkinoiden tutkimiseen.

Ely-keskus

Ely-keskus myöntää yrityksille harkinnanvaraisia tukia sekä neuvontaa yritystoiminnan tueksi.

Pankit ja rahoituslaitokset

Pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat yrityksille mm. erilaisia lainoja ja takausvaihtoehtoja.

Siemenrahastot

Siemenrahastot tarjoavat rahoitusta startupin alkutaipaleelle. Esim. arktisten yliopistojen verkoston uArcticin siemenrahastosta voi hakea rahoitusta sellaisten uusien palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen, joilla on suora positiivinen vaikutus arktiseen ympäristöön tai arktisiin yhteisöihin.

Hautomot ja kiihdyttämöt

Startup-hautomot tukevat startupien alkuvaihetta. Niiden kautta saa apua yritystoiminnan kehittämiseen sekä usein edullisia työtiloja.

Kiihdyttämöiden tarkoitus on auttaa hieman pidemmällä olevia startup-yrityksiä kasvamaan tarjoamalla esim. mentorointia, verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteyksiä sijoittajiin.

Osa hautomoista ja kiihdyttämöistä myöntää myös rahoitusta tai tekee sijoituksia tukemiinsa startupeihin.

Team Finland

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Maaseuturahasto

Maaseuturahasto tukee maaseudulla sijaitsevia yrityksiä. Maaseuduksi lasketaan iso osa Suomea, joten tämä rahoitusvaihtoehto kannattaa huomioida, vaikkei toimisikaan peltojen keskellä.

Business Finland

Business Finlandilla on useita erilaisia rahoitusvaihtoja. Se tarjoaa kansainvälistymishaluisille startupeille myös neuvontaa sekä tietoa ja kontakteja kohdemarkkinoilta.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus tarkoittaa rahoituksen keräämistä useilta eri lahjoittajilta tai sijoittajilta  joukkorahoitusalustan kautta. Joukkorahoituksen avulla yritys voi kerätä rahaa esim. tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai toimintansa kasvattamiseen.

Joukkorahoituksen avulla voi selvittää, kiinnostaako tuote tai idea ihmisiä. Sen avulla on myös mahdollista saada tukea ideoille, jotka eivät täytä muiden rahoituslähteiden vaatimuksia.

Finnvera

Finnvera on valtion omistama rahoitusyhtiö, joka järjestää yrityksille lainoja, takuita ja pääomasijoituksia. Finnvera voi tehdä esim. osittaisen lainatakauksen yrityksen pankista hakemalle lainalle.

EU

Euroopan unioni tarjoaa useita erilaisia rahoitus­mahdollisuuksia startup-yrityksille. Näihin rahoituksiin liittyy usein tiukkoja vaatimuksia ja hakuprosessi on haastava.

Yhteiskunnalliset yritykset voivat saada EU:n EaSI-ohjelmasta takauksia välittäjien kautta. Suomessa välittäjänä toimii OmaSp.

Startupin rahoitus­kierrokset

Startupin rahoituskierroksilla se kerää rahaa toimintaansa eri kehitysvaiheissa. Rahoituskierrosten määrä ja tarkoitus vaihtelevat yrityksestä riippuen. Myös rahoituskierrosten määritelmät vaihtelevat lähteen mukaan, joten tässä kuvataan erityisesti alun kasvuvaiheen rahoituskierroksia yleisellä tasolla.

Esisiemenrahoitus

Esisiemenrahoituksen (pre-seed funding) turvin yritys rahoittaa perustamiseen ja alkuvaiheen kehittämiseen liittyviä toimia, esim. idean kehittelyä, markkina­kartoitusta, MVP:n kehittämistä ja tiimin kokoamista. Yritys voi hankkia esisiemen­rahoitusta esimerkiksi omista säästöistä (bootstrapping), lähipiiriltä lainatuista varoista, hauduttamo-ohjelmista tai pienistä sijoituksista ulkopuolisilta sijoittajilta.

Siemenrahoitus

Siemenrahoituksen turvin yritys jatkaa tuotteen tai palvelun kehittämistä, tiimin rakentamista ja liiketoiminnan laajentamista. Tässä vaiheessa rahoittajiksi voi tulla joitakin ulkopuolisia sijoittajia osakkeita vastaan, mutta edelleen myös omien ja läheisten ihmisten varojen merkitys voi olla tärkeä.

Voidaan sanoa, että siemenrahoituksella rakennetaan yritystä ja näyttöä sen potentiaalista niin, että se herättäisi laajemman pääomasijoittajien kiinnostuksen ja saisi näin lisää rahoitusta.

A-rahoituskierros

Tässä vaiheessa on jo todennettu, että yrityksen liiketoimintamalli toimii ja tuotteella tai palvelulla on kysyntää. Yritys tarvitsee kuitenkin kasvun vauhdittamiseen rahoitusta. Pääomasijoittajat kiinnittävät huomiota siihen, että yrityksellä on vahvaa näyttöä kasvupotentiaalista.

B-rahoituskierros

Tässä vaiheessa yritys on jo vakiintunut, mutta pyrkii edelleen laajentamaan markkina-aluettaan.

C-rahoituskierros

C-rahoituskierroksella yritys menestyy jo hyvin valitulla markkinalla (eikä sitä enää välttämättä määritellä startupiksi), mutta hakee edelleen kasvua esim. kehittämällä uusia tuotteita, laajentamalla uusille markkinoille tai ostamalla pienempiä yrityksiä.

Ja niin edelleen, jopa D- ja E-rahoituskierroksille.

Lisätietoa rahoituskierroksista saa esim. Investopediasta.

Pitchaus

Pitchaus on tärkeä taito startupin perustajalle: hyvän pitchin avulla voi lisätä mahdollisuuksiaan rahoituksen saamiseen. Pitchissä kerrotaan juuri kyseiselle yleisölle räätälöidysti, ytimekkäästi ja vakuuttavasti mm. startupin arvolupauksesta, markkinoista, tiimistä ja talousluvuista sekä siitä, millaista rahoitusta yritys hakee.

Pitch deck on suullista pitchiä tukeva visuaalinen esitys, usein diasarja. Esimerkkejä pitch deckeistä

Tehokkaalla pitchauksella voi erottua kilpailijoista sekä lisätä uskottavuutta ja luottamusta sijoittajien keskuudessa. Lisäksi pitchin ideointi ja jalostus voi auttaa startupia selkeyttämään liiketoimintaideaansa.

Quotation marks

Pitchaus (englannin sanasta pitch, ’syöttö’) on tuotteen, palvelun tai liikeidean pääkohtien lyhyttä ja tiivistä esittelemistä myyntipuheen tai presentaation muodossa. Esitys eli pitch kestää korkeintaan muutaman minuutin.

Wikipedia

Esimerkki pitchin rakenteesta

Ongelma

 • Mihin sellaiseen ihmisten ongelmaan tai tarpeeseen startup vastaa, johon ei tällä hetkellä ole ratkaisua tai jonka ratkaisu on jollain tavalla puutteellinen?
 • Kuinka laajalla ihmisryhmällä ongelma on?

Ratkaisu

 • Mikä yrityksen kehittämä ratkaisu on? Miksi se toimii tähän ongelmaan tai tarpeeseen?
 • Mitkä ovat tuotteen hyödyt (ei niinkään sen tekniset ominaisuudet)?

Tuote tai palvelu

 • Millainen tuote tai palvelu ratkaisusta on kehitetty? Miten se toimii todellisessa käyttötilanteessa?
 • Millaisia käyttökokemuksia ihmisillä on tuotteesta tai palvelusta?

Markkinan koko

 • Mikä on kokonaismarkkinan arvo ja mikä on yrityksen osuus siitä? Tai mikä on potentiaalisten markkinoiden arvo ja arvioitu kokonaismyynti?
 • Millaiset ovat markkinan tulevaisuudennäkymät?

Liiketoimintamalli

 • Miten yritys tekee tuotteella rahaa?

Kilpailijat

 • Miten tuote eroaa ja erottuu muista?

Go-to-market-strategia

 • Miten tuote tai palvelu lanseerataan ja laajennetaan sen markkinoita?

Tiimi

 • Miksi juuri tämä tiimi?
 • Mitkä ovat tiimiläisten roolit?
 • Mitä asiantuntemusta ja aiempaa kokemusta tiimin jäsenillä on? Mitä osaamista puuttuu ja mistä se hankitaan?

Näyttö

 • Mitä näyttöä tuotteen menekistä on? Onko määrällista tietoa esim. asiakkaista, tilaajista tai myynnistä?

Tulevaisuus

 • Mitkä ovat seuraavat askeleet startupin kehityksessä?

Rahoitus

 • Miten paljon rahoitusta yritys tarvitsee?
 • Millaisen osuuden yrityksestä rahoittaja saa?
 • Kenellä on yrityksessä määräysvalta rahoituskierroksen jälkeen?
NABC-malli pitchin suunnittelussa

Pitchin suunnittelussa voi hyödyntää NABC-mallia. Lyhenne tulee sanoista Need, Approach, Benefits and Competition.

 • Need on tiettyä ihmisryhmää koskettava ongelma tai tarve, jonka startup ratkaisee. Keitä nämä ihmiset ovat, millainen heidän ongelmansa tai tarpeensa on ja miksi he tarvitsevat ja käyttävät startupin luomaa ratkaisua?
 • Approach on startupin lähestymistapa ongelmaan tai tarpeeseen vastaamiseksi. Mihin ratkaisu perustuu, mikä tekee siitä ainutlaatuisen, miten se ratkaisee asiakkaiden tarpeen tai ongelman?
 • Benefits tarkoittaa etuja, joita startup tarjoaa ratkaisulla asiakkailleen. Mitä nämä edut ja ratkaisut ovat konkreettisella tasolla?
 • Competition viittaa olemassa oleviin ratkaisuihin tai kilpailijoihin markkinoilla. Miten asiakkaat pyrkivät nykyisellään ratkaisemaan ongelmansa tai tarpeensa? Miksi startupin tarjoama ratkaisu on parempi?

Lisätietoa NABC-mallista: LU Innovation: NABC how to test your idea

Lapin korkeakoulujen startup-palvelu

Tukea Lapin AMKin ja Lapin yliopiston väelle (startup-)yrittäjyyden alkutaipaleelle, esim. idean ja liiketoimintamallin kehittelyyn.

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella yrittäjyydestä tai antaa palautetta sivusta? Lähetä viesti oheisella lomakkeella!

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse:

Paula Kassinen
startup- ja innovaatioasiantuntija
Lapin korkeakoulukonserni

etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 4844 233

13 + 3 =