Aineeton omaisuus ja sen suojaa­mi­nen

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet voivat muodostaa oleellisen osan yrityksen omaisuutta ja liiketoimintaa.

Sivun sisällys:

Mitä ja miksi?

Aineettomien oikeuksien (Intellectual Property Rights, IPR) hallinnalla voi suojata omaa työtään ja varmistaa, ettei sitä käytetä luvatta. Suojattu aineeton omaisuus voi olla startupille merkittävä kilpailuetu ja lisätä sen kokonaisarvoa. Näin sillä on merkitystä myös rahoitusta hakiessa.

IPR:n tuntemus on tärkeää lisäksi siksi, ettei riko yritystoiminnassa muiden oikeuksia.

Yrityksille aineettoman omaisuuden suoja tuo monenlaisia hyötyjä, esim.

  • Patenttisuoja mahdollistaa keksinnön suojaamisen niin, etteivät muut voi hyödyntää sitä kaupallisesti. Yksinoikeus keksintöön on kilpailuetu, jota muiden on vaikea kopioida.
  • Lisensoinnin eli käyttöoikeuden myöntäminen mahdollistaa sen, ettei yrityksen itse tarvitse suoraan valmistaa tiettyä tuotetta.
  • Tavaramerkillä voi suojata esim. brändin, logon, sloganin sekä tuotteen nimen. Mallioikeudella taas suojaa saa tuotteen ulkomuoto.

Tekijänoikeus

Teoksen tekijä saa siihen automaattisesti tekijänoikeuden. Teos voi olla kirjallinen tai taiteellinen, esim. taideteos, valokuva, elokuva, peli, tietokoneohjelma, käsikirjoitus tai muu kirjallinen teos. Työn tulee teoskynnyksen ylittääkseen olla itsenäinen ja omaperäinen.

Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin.

Taloudelliset oikeudet tarkoittavat, että vain tekijä voi

  • valmistaa tai sallia muiden valmistaa teoksesta kappaleita esim. painattamalla tai kopioimalla (kopiointi yksityiseen käyttöön on joitain rajoituksia lukuun ottamatta sallittua); sekä
  • saattaa teoksen yleisön saataville esim. julkaisemalla sen internetissä, tv:ssä tai esittämällä sen muuten julkisesti.

Tekijä voi luovuttaa pois taloudelliset oikeutensa teokseen joko kokonaan tai osittain.

Moraaliset oikeudet ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeus tarkoittaa, että teoksen tekijän nimi on mainittava sen yhteydessä. Respektioikeus tarkoittaa, että teosta ei saa muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla. Moraalisia oikeuksia ei voi luovuttaa tai siirtää kokonaan.

Tekijänoikeuden lähioikeudet

Lähioikeudet suojaavat luovaa työtä, joka ei ylitä teoskynnystä eikä näin saa suoraan suojaa tekijänoikeudesta.

Lähioikeudet suojaavat esittävien taiteilijoiden, äänitetuottajien, kuvatallenteiden tuottajien, valokuvaajien, radio- ja televisioyritysten sekä luettelon ja tietokannan valmistajien työtä.

Lähioikeuden haltijalla on pääpiirteissään sama oikeus kappaleen valmistamiseen kuin tekijällä; oikeus yleisön saataville saattamiseen on osin rajoitetumpi.

Lähioikeuksien haltija voi siirtää tai luovuttaa taloudelliset oikeutensa. Moraaliset oikeudet ovat lähioikeuksien haltijoista vain esittävillä taiteilijoilla ja valokuvaajilla. Valokuvaaja voi luopua myös moraalisista oikeuksistaan.

Teollis­oikeudet

Teollisoikeuksiin kuuluvat mm. patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallioikeus. Toisin kuin tekijän­oikeudessa, teollisoikeuksien antaman suojan saaminen vaatii joitain poikkeuksia lukuun ottamatta rekisteröinnin. Rekisteröinti on maksullista, ja hinta vaihtelee suojaustavan mukaan.

Patentti

Patentilla voi suojata teknisen keksinnön. Keksinnön tulee olla uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Keksintö voi olla esim. uusi laite, menetelmä tai tuote. Patentin voi myös saada jo olemassa olevan menetelmän, laitteen tai tuotteen uudelle käytölle. Patenttia pitää hakea ennen keksinnön julkistamista.

Patentoidun keksinnön voi myydä tai lisensoida.

Korkeakoulukeksintölaki velvoittaa korkeakoulujen työntekijöitä ilmoittamaan työnantajalleen työsuhteessa tekemästään keksinnöstä.

Lisätietoa patentista

Patentti- ja rekisterihallitus: Patentit

PHR: Ohjelmistopatenttiopas (pdf)

Suomessa rekisteröityjä patentteja voi tarkastella esim. Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannoista. PRH:lta on saatavissa patentteihin liittyen myös neuvontaa ja tutkimuspalveluita. Ely-keskus tarjoaa lisäksi palveluita keksintöjen kehittämiseen.

Suomen yrittäjät: patentti

Keksintösäätiö edistää keksintötoimintaa ja keksintöjen hyödyntämistä.

Lakia oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sovelletaan korkeakoulujen palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteessaan tekemiin, Suomessa patentilla suojattavissa oleviin keksintöihin. Lain tarkoituksena on edistää suomalaisissa korkeakouluissa syntyneiden keksintöjen tunnistamista, suojaamista ja hyödyntämistä keksijän, korkeakoulujen ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmallilla voi suojata uuden keksinnön, idean tai ratkaisun, joka ei välttämättä saisi patenttia tai jolle patentointi ei sovi.

Hyödyllisyysmallin saa yleensä patenttia yksinkertaisemmin, nopeammin ja halvemmalla, mutta sen suoja ei ole yhtä laaja.

Hyödyllisyysmallin saaneen keksinnön voi lisensoida. Hyödyllisyysmallioikeuden voi myös myydä.

Hyödyllisyysmallilla voi suojata uuden keksinnön, idean tai ratkaisun, joka ei välttämättä saisi patenttia tai jolle patentointi ei sovi.

Hyödyllisyysmallin saa yleensä patenttia yksinkertaisemmin, nopeammin ja halvemmalla, mutta sen suoja ei ole yhtä laaja.

Hyödyllisyysmallin saaneen keksinnön voi lisensoida. Hyödyllisyysmallioikeuden voi myös myydä.

Tavaramerkki

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jonka avulla yritys erottaa tuotteensa ja palvelunsa muiden yritysten tuotteista ja palveluista. Tunnusmerkki voi olla mm. graafinen kuvio, iskulause tai ääni. Kun yrityksellä on tavaramerkin yksinoikeus, toiset yritykset eivät voi käyttää samanlaista merkkiä samanlaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkin voi myydä tai lisensoida.

Mallioikeus

Mallioikeus tarkoittaa yksinoikeutta hyödyntää kaupallisesti tuotteen ulkomuotoa. Sillä voi suojata tuotteen tai sen osan muotoilun. Mallin tulee olla uusi ja yksilöllinen.

Mallioikeuden voi myydä tai lisensoida.

Lisätietoa mallioikeudesta
PRH: Mallioikeudet

Suomen yrittäjät: mallioikeus

Patentti- ja rekisterihallituksen mallioikeustietopalvelussa on tietoa jo rekisteröidyistä malleista. DesignView-palvelussa on tietoa EU:n mallirekisterissä olevista yhteisömalleista ja hakemuksista.

Lapin korkeakoulujen startup-palvelu

Tukea Lapin AMKin ja Lapin yliopiston väelle (startup-)yrittäjyyden alkutaipaleelle, esim. idean ja liiketoimintamallin kehittelyyn.

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella yrittäjyydestä tai antaa palautetta sivusta? Lähetä viesti oheisella lomakkeella!

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse:

Paula Kassinen
startup- ja innovaatioasiantuntija
Lapin korkeakoulukonserni

etunimi.sukunimi@ulapland.fi
040 4844 233

2 + 15 =