Liikkeelle ideasta

Mistä lähteä liikkeelle, jos yrityksen perustaminen kiinnostelee? Tarvitaan tietenkin loistava idea ongelma!

Sivun sisällys:

Todellisen ongelman
ratkaisemiseen perustuva idea

Startup-yritystoiminnan suunnittelun lähtökohtana on ongelmanratkaisu: yritysidealla pyritään ratkaisemaan jokin ihmisten tai organisaatioiden ongelma, haaste, tarve tai kipukohta tai täyttämään jokin halu. Ongelma tai tarve voi olla fyysinen, emotionaalinen tai sosiaalinen. Se voi olla myös yhteiskunnallinen tai liittyä esim. ympäristön tilaan.

Kaikkia ongelmia ei tietenkään ole järkevää yrittää ratkaista yritystoiminnalla. Kun on kyse yritystoiminnan ideoinnista, ongelman tulee olla riittävän yleinen ja sen ratkaisemisen täytyy olla taloudellisesti kannattavaa.

Ongelman ei välttämättä tarvitse olla upouusi tai sellainen, jota ei ole ikinä ratkaistu; idean vaan täytyy toimia entisiä paremmin.

Oleellista yrittäjän kannalta on tietenkin se, että hän pitää ongelman ratkaisemista kiinnostavana ja hänellä ja hänen tiimillään on siihen tarvittavaa osaamista.

  Quotation marks

  I believe that entrepreneurship is the world’s most powerful lever to solve challenges, empower individuals, and drive economic strength.

  – Cait Reimers Brumme, CEO, MassChallenge

  Ongelman määrittely ja ymmärtäminen:

  Ongelma

  Määritellään ongelma, jonka startup aikoo ratkaista.

  Ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää ymmärtää juurta jaksaen, mikä sen aiheuttaa ja mitä siitä koituu. Ilman tätä ymmärrystä startup ei välttämättä ratkaise todellista ongelmaa tai ainakaan ole kovin tehokas sen ratkaisemisessa.

  Asiakkaat

  Tunnistetaan ryhmät, joita ongelma koskettaa.

  Tunnistetaan, keiden ongelman yritys haluaa ratkaista. Pyritään ymmärtämään näiden ihmisten tarpeita, mieltymyksiä ja toimintatapoja. Ymmärryksen pohjalta on helpompi lähteä luomaan sellaista ratkaisua, jonka kohderyhmä omaksuu.

  Markkina

  Selvitetään, millainen kysyntä ratkaisulle olisi.

  Kiinnitetään huomiota markkinan kokoon ja potentiaalisiin asiakasryhmiin. Koskeeko ongelma sellaista määrää ihmisiä, että sen ratkaisemisesta voidaan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa?

  Kilpailu

  Tutkitaan yrityksiä, jotka ratkaisevat samoja ongelmia.

  Analysoidaan olemassa olevia ratkaisuja samalle tai samantyyppiselle ongelmalle. Arvioidaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja alipalveltuja ryhmiä. Kartoituksen avulla startup voi löytää oman kilpailuetunsa.

  Ongelman ja (potentiaalisen) asiakkaan ymmärtämiseen on työkaluja, esim. muotoiluajattelu.

  Vinkkejä yritysidean löytämiseen

  Oma ja läheisten elämä ja työ

  Millaisia potentiaalisesti yritystoiminnalla ratkaistavia ongelmia tai tarpeita omassa tai läheistesi elämässä on? Mikä esimerkiksi turhauttaa tai hidastaa asioiden hoitamista työssä tai vapaa-ajalla? Yritysidean ei tarvitse välttämättä ratkaista valtavia, maailmanlaajuisia ongelmia, myös tavallista arkea helpottavat ideat voivat toimia.

  Tutkimus ja tki

  Millaisia potentiaalisesti kaupallistettavia ideoita ja ratkaisuita luodaan julkisesti rahoitetuissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa?

  Hanketulosten kaupallistamista suunniteltaessa on tärkeää selvittää, mitä hankkeen toteutuksesta solmitut sopimukset määräävät immateriaalioikeuksien omistuksesta ja käytöstä. Tällaisia sopimuksia voivat olla esim.

  • rahoittajan kanssa tehdyt sopimukset ja rahoitusehdot
  • hankepartnereiden väliset yhteistyösopimukset
  • työntekijän korkeakoulunsa kanssa solmimat sopimukset oikeuksien siirtämisestä
  • mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa solmitut sopimukset.

  Hankkeisiin liittyvien IPR-asioiden kanssa auttaa korkeakoulukonsernin hankelakimies.

  Lisätietoa:

  Olemassa olevat yritykset

  Tarkastele yrityksiä, jotka toimivat kiinnostavien ongelmien parissa: Mitä ne ovat tehneet oikein? Mitä mieltä asiakkaat ovat? (Julkiset asiakasarvostelut antavat käsitystä tästä.) Mitä tekisit toisin?

  Mieti käyttämiäsi tuotteita ja palveluita. Mikä saa sinut valitsemaan ne muiden vaihtoehtojen sijaan? Miten tuote tai palvelu olisi vieläkin parempi? Miten ratkaisun ulottaisi uuden kohderyhmän tarpeisiin?

  Oman osaamisen tunnistaminen

  Minkä ongelman ratkaisemiseen sinulla on asiantuntemusta? Kuinka voit käyttää tietojasi ja kokemustasi tai työsi tuloksia yritysidean löytämiseksi?

  Globaalit haasteet

  Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) ovat globaaleja haasteita ja teemoja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä maailmalle, ihmisille ja ympäristölle.

  Alan ja toimintaympäristön kehitys

  Millaisia nousevia painotuksia ja trendejä huomaat omalla alallasi tai toimintaympäristössäsi? Millaista osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

  Tulevaisuuden ennakointi

  Seuraa myös yhteiskunnallisia muutoksia, uusia ilmiöitä ja megatrendejä. Miten nykyiset tapahtumat vaikuttavat meihin tulevaisuudessa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti? Miten tulevaisuuteen voi varautua, ja miten tulevaisuuden ennakoinnista voi hyötyä?

  Lapin korkeakoulujen startup-palvelu

  Tukea Lapin AMKin ja Lapin yliopiston väelle (startup-)yrittäjyyden alkutaipaleelle, esim. idean ja liiketoimintamallin kehittelyyn.

  Ota yhteyttä!

  Haluatko keskustella yrittäjyydestä tai antaa palautetta sivusta? Lähetä viesti oheisella lomakkeella!

  Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse:

  Paula Kassinen
  startup- ja innovaatioasiantuntija
  Lapin korkeakoulukonserni

  etunimi.sukunimi@ulapland.fi
  040 4844 233

  15 + 3 =